Eğimli Kırma Çatılarda Isı Yalıtımı

Bu çatılarda, su yalıtımında kullanılan bitümlü örtünün su buharı geçişine izin vermemesi sebebi ile. örtü altında yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılmalıdır.

Çatı arasındaki soğuk hava hareketinin ve çatıdaki hava boşluklarından kaynaklanan konveksiyon akımı ile gerçekleşen ısı kayıplarını engellemek için hava ve su geçirimsiz, nefes alabilen ve buhar geçirgenlik direnci düşük örtüler tercih edilmelidir.

Bu uygulamalar da mertek aralarına yerleştirilen ısı yalıtım malzemeleri gibi merteklerin ısı köprüsü vazifesi yapmasına ve yüksek oranda ısının kaçmasına sebep olmaz. Çatı tahtası kullanılmadan merteklerin üzerinde veya altında kullanıldığından işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.