Gizlilik ve Çerez Politikası

www.teknopanel.com.tr Internet sitesinin tüm hakları Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ne (bundan sonra Teknopanel olarak anılacaktır) ait olup; bu internet sitesi üzerinden kullanıcılar/üyeler tarafından kendisine iletilen kişisel bilgileri aşağıda belirtilen amaçlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

1. Bilgilerin Kullanımı
Kullanıcıların siteden yararlanma hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Teknopanel, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerin gizliliğine önem verir ve elde ettiği bilgileri kanunlara uygun olarak dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanır. Teknopanel kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda elde ettiği bilgileri açıkça belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kullanır. Teknopanel bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması ve söz konusu kayıtlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. Teknopanel’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Teknopanel’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Teknopanel elde ettiği bilgileri aşağıdaki haller haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır:
- Yürürlükte bulunan yasaların ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
- Kullananıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,
- İdari ve adli otoritelerce yürütülen usulüne uygun bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde;
- Bilgilerin işlenmesinin yasal zorunluluk teşkil ettiği durumlarda.

2. Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği
Teknopanel, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli elektronik, fiziksel ve prosedürel önlemleri almaktadır.

Teknopanel’in gerekli güvenlik önlemlerini almasına karşın, Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Teknopanel‘in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3. Çerez (cookie) Kullanımı
Teknopanel, belli durumlarda bilgisayarınızdan çerez (cookie)'leri okumaktadır. Çerezler Teknopanel aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilir ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlaması çevrimiçi güvenlik önlemleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak, sitemizin, web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların (reklam networkleri gibi) bilgisayarınıza çerez (cookie) yerleştirmesini kabul etmektesiniz.

4. Bilgiler ile İlgili Değişiklikler, Bilgilerin Silinmesi, Bilgilerin Devri
Teknopanel, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması veya bilgileri silmesi için gerekli olanakları sağlamaktadır.

Burada yer alan gizlilik politikası her zaman herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Teknopanel tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin web sitesi üzerinden yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.


Teknopanel, web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar(linkler) verilebilir. Teknopanel, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir .

www.teknopanel.com.tr web sitesinin sair bir kişiye devri halinde, Teknopanel iktisap ettiği site üyeliği kapsamındaki kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretme hakkına haizdir.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.