Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet Alanı: Sandviç Panel, Trapez Levha, EPS Ürünlerinin Üretimi, Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlama ve Satışı

TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. çalışanları olarak, iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

• Bilgi güvenliği yönetim sisteminizin ISO 27001 standartlarının gerekliliğini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

• Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,

• Bilgi varlıklarına yönelik risklerin yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performanslarını ölçmek, bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini,

• Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verilebilmesini,

• Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmayı ve çalışan memnuniyetini artırmayı,

• Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini,

• Tüm iş süreçlerinin birbiriyle entegre, uyumlu ve dengeli olmasını,

• Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını sağlamak Bilgi Güvenliği Politikamızı oluşturmaktadır.

Bu politika, diğer şirket politikalarımızla entegre olarak yaşatılacaktır ve politika üst yönetimin bilgi ve sorumluluğundadır.