Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Faaliyet Alanı: Sandviç Panel, Trapez Levha, EPS Ürünlerinin Üretimi, Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarlama ve Satışı

TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ ÜRETIM SANAYİ VE TİC. A.Ş. çalışanları olarak, iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gerekliliğini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,

 • Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,

 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin ve fırsatların yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performanslarını ölçmek, bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan  ilişkilerin düzenlenmesini,

 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalinin düşürülmesini ve yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verilebilmesini,

 • Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven, saygı, sevgi, anlayış ve iletişimi sağlayarak motivasyonu yüksek tutmayı ve çalışan memnuniyetinin arttırılmasını,

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında bilgi varlıklarımızın ve müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğinin sağlanmasını,

 • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre ve uyumlu olmasını,

 • Bilgi Güvenliği Farkındalığının gerek şirket içinde gerekse ilgili iş ortaklarımızın nezdinde arttırılmasını,

 • Bilgi varlıklarının fiziksel ve çevresel güvenliğini sağlayarak fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgi varlıklarının korunmasını,

 • Çalışanlarımızın, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını sağlamak bilgi güvenliği politikamızı oluşturmaktadır.

 • Bu politika, diğer şirket politikalarımızla entegre olarak yaşatılacaktır ve politika üst yönetimin bilgi ve sorumluluğundadır.