Bina Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir? Nasıl Alınır?

1 Ocak 2011'den itibaren, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre mevcut ya da yeni binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla her binanın Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması gerekmektedir. Bu belgede asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Alınan enerji kimlik belgeleri alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir.

Basitçe anlatmak gerekirse, buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı verimliliği en düşük seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur.

Bina Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kuruluşlar

Bu belgeyi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişilerdir.

Bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluş sayılır.

Binanızı Yüksek Enerji Sınıfına Geçirmek

Binanızdaki enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını hedefleyen Enerji Verimliliği Politikasına uygun bakım, onarım, tadilat v.b. iyileştirmeler yapabilirsiniz.

Bina dış duvar ve çatısına yalıtım yapılması, pencerelerde tek cam yerine çift cam veya ısıcam kullanılması, aydınlatmada, ısıtmada ve soğutmada enerji verimli ürünlerin kullanılması, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler kullanılması, sıhhi sıcak suyun güneş panelleriyle sağlanması gibi tedbirlerle enerji sınıfınız yükseltebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise hesaplamalarda sadece binanın kendisine ait bilgilerin kullanılacak olmasıdır. Örneğin; kullanılan elektronik eşyalar ve kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan farklılıklar binanın enerji sınıfına etki etmeyecektir.

Yüksek Enerji Sınıfında EKB’ye Sahip Olmak

EKB'ye sahip olduğunuzda binanın ya da bina içindeki bağımsız bir bölümün yıllık olarak ısıtma-soğutma ve diğer tüketim değerlerini göstermiş, binanın maddi değerini artırmış, satış ve kiralama işlemleri öncesinde alıcı ya da kiracı için enerji giderleriyle ilgili bir öngörü sağlamış olursunuz.

Önümüzdeki yıllarda devlet tarafından binanın enerji sınıfının yükseltilmesine yönelik "Enerji Sınıfına Göre Vergilendirme Sistemi" gibi teşvik edici girişimlerde bulunulacağı da planlanmaktadır.

BEP-TR Nedir?

Bina Enerji Performansı Yazılımı (BEP-TR), Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin hazırlanmasında kullanılan ulusal hesaplama yönteminin yazılımıdır. 

EKB uzmanı tarafından bina projesinin tüm bilgileri BEP-TR programına yüklenerek, binanın enerji verimliliği hesaplanır. A,B,C,D,E,F,G şeklinde sınıflandırılan binanın Enerji Kimlik Belgesi hazırlanır.