Isı yalıtımı, yapıların farklı sıcaklıklara sahip iç ve dış ortamlar arasındaki ısı geçişlerini azaltmak için yapılan işlemlerdir.

Kış aylarında dış ortamdaki soğuk hava, iç mekanlarda ısı kaybına; yaz aylarında ise dış ortamdaki sıcak hava, iç mekanlarda ısı artışına neden olur. Biz de yaşadığımız mekanlarda mevsime göre ısı ayarlamaları yaparız. Kış aylarında üşümemek için kömür, doğalgaz gibi yakıtlar kullanarak ısıyı artırır, yaz aylarında da klima gibi soğutma cihazlarıyla ısıyı düşürürüz. Bu ısıtma ve soğutma işlemleri sırasında da büyük miktarda enerji harcarız.

Isı kayıplarını ve ısı artışlarını azaltmak, ortamlar arası ısı transferini önlemek ve tüm bu enerji harcamalarını en aza indirmek için ısı yalıtımı yapıların vazgeçilmezidir.

Binalarda Isı Yalıtımı Yapılan Yerler 

Yapıların dış cephelerinde, kapılarında, çatılarında, döşemelerinde ve tesisatlarındaki ısı köprüleri, dış ortamdan ısı transferi yapar ve harcadığımız enerjinin çok önemli bir kısmının kaybolmasına neden olur. Isı yalıtımı, yapılarda bu ısı köprülerini yok eder, konforlu ortamlar oluşturmak için harcadığımız enerjiyi azaltır, enerji giderlerimizde tasarruf etmemizi sağlar.

%50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtımı, aynı zamanda yapıların ömrünü uzatır, değerini artırır. Sağlıklı bir yaşam sürmek, doğal kaynakların tüketimini azaltarak küresel ısınmaya karşı önlem almak, sağlıklı bir çevre oluşturmak ve ülke ekonomisini korumak için de ısı yalıtımı mutlaka hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.