Kişisel Verilerin Korunması ile Gizlilik ve Çerez Politikaları

1.Amaç

Teknopanel Çatı ve Cephe Panel Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Teknopanel”) ’de kurumsal bilgilerin ve kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurları açısından korunmasını sağlamak, şirket tarafından Kişisel Verilerin işlenmesine, korunmasına yönelik, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin gereksinimleri olan yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

2.Kapsam

Şirket’teki tüm bilgi varlıkları ve kişisel veriler bu prosedür kapsamındadır.

3.Uygulama

 • Kişisel verilerin korunmasından, kurumun güvenilirliğini ve imajını korumak tüm çalışanların ortak sorumluluğundadır.
 • Politika, prosedür ve talimatların oluşturulmasından, uygulanmasından ve etkinliğinin temininden KVK Kurulu sorumludur.
 • Kurum, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamayı hedefler
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde KVKK gereksinimlerinin uygunluğu sağlarız.
 • Kişisel veriler işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özellikleri esas alınır.
 • Fiziksel/Elektronik Kişisel verilerin işlenmesinde erişim yetki matrislerine göre veri işlenir. Hiçbir çalışan yetkisiz olarak kişisel verilere erişemez.
 • Tüm çalışanlara düzenli olarak Kişisel verileri Koruma hakkında farkındalık eğitimi verilir.
 • KVK kurulu yılda en az 2 sefer veya yasal, sözleşmeye dayalı gereksinimler oldukça toplanır, gerekli kararları alır, uygular, etkinliğini ölçer.
 • Kişisel veriler dâhil kurumun işlediği tüm verilerin erişim ve veri düzenleme logları tutulur değiştirilemezliği sağlanır.
 • Kişisel veriler dâhil kurumun tüm verilerinin yedekleri düzenli olarak alınır, yedekten geri dönüş testleri yapılarak iş sürekliliğinin geçerliliği doğrulanır.
 • Kişisel verilerin işlendiği ortamlar dahil olmak üzere erişim hakları düzenli olarak kontrol edilerek güncelliği doğrulanır.
 • Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde şirkete ait bilgini gizliliğini sağlar.
 • Yasanın ve ilgili ikincil düzenlemelerin emrettiği şekilde Kişisel veri envanteri güncel halde tutulur, sicile beyanı değiştirebilecek uygulamaların oluşması halinde sicil beyanı 7 gün içinde güncellenir.
 • İlgili kişi talepleri titizlikle ele alınarak yasanın belirlediği süre içinde cevaplanır.
 • Kişisel veriler dahil kurumun işlediği her türlü veri, işlendiği ortam ve sistem üzerindeki riskler ele alınır, azaltılması gereken riskler için aksiyon planları yapılır.
 • Veri ihlallerini önlemek üzere idari ve teknik tedbirleri alır. Tedbirlere rağmen olası ihlaller prosedürler çerçevesinde değerlendirilerek yasal gereksinimlere uygun yönetilir.
 • Tüm politika, prosedür ve talimatların çalışanlar tarafından kolayca erişilmesini sağlar.
 • Kurum içinde iç denetim yaparak eksik uygulamalar tespit edilir düzeltici-önleyici faaliyetler planlanır

4.Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcıların siteden yararlanma hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Teknopanel, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerin gizliliğine önem verir ve elde ettiği bilgileri kanunlara uygun olarak dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanır. Teknopanel kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda elde ettiği bilgileri açıkça belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kullanır. Teknopanel bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması ve söz konusu kayıtlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. Teknopanel’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Teknopanel’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Teknopanel elde ettiği bilgileri aşağıdaki haller haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır:

- Yürürlükte bulunan yasaların ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
- Kullananıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,
-İdari ve adli otoritelerce yürütülen usulüne uygun bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde;
- Bilgilerin işlenmesinin yasal zorunluluk teşkil ettiği durumlarda.

5. Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği

Teknopanel, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli elektronik, fiziksel ve prosedürel önlemleri almaktadır.

Teknopanel’in gerekli güvenlik önlemlerini almasına karşın, Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Teknopanel‘in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6. Çerez (Cookie) Kullanımı

Teknopanel, belli durumlarda bilgisayarınızdan çerez (cookie)'leri okumaktadır. Çerezler Teknopanel aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilir ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlaması çevrimiçi güvenlik önlemleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak, sitemizin, web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların (reklam networkleri gibi) bilgisayarınıza çerez (cookie) yerleştirmesini kabul etmektesiniz.

7.Bilgiler ile İlgili Değişiklikler, Bilgilerin Silinmesi, Bilgilerin Devri

Teknopanel, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması veya bilgileri silmesi için gerekli olanakları sağlamaktadır.

Burada yer alan gizlilik politikası her zaman herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Teknopanel tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin web sitesi üzerinden yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Teknopanel, web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar(linkler) verilebilir. Teknopanel, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir.

ww.teknopanel.com.tr web sitesinin sair bir kişiye devri halinde, Teknopanel iktisap ettiği site üyeliği kapsamındaki kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretme hakkına haizdir.

8.Kayıtlar

Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkacak kayıtlar saklanır.


- Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni için tıklayınız.

- Veri Sahibi Başvuru Bilgisi ve Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.