İ.K. POLİTİKAMIZ

Kahraman diyeceksen kendine,

savunduğun değerler, belirlediğin hedefler olmalı önce. 


Sorumluluk alabilmelisin mesela karar verirken,

“takım” olabilmenin değerini bilmelisin ortak amaçlar için çalışırken.


Belirlenen hedef ve stratejilere uygun, kaliteli ekip arkadaşı seçebilmelisin kendine.

Gücüne güç katsın diye.


Bu gücü en verimli şekilde değerlendirmeyi bilmelisin. 

Her kahraman potansiyeline ulaşabilsin diye.


Sürekli eğitimlerle destek olmalısın diğer kahramanlara. 

Her zaman, her göreve hazır olsunlar diye.


Yönetmeyi bilmelisin. 

Verimliliği artırıcı yaklaşımınla, şeffaf, açık ve katılımcı olmak yer almalı hep aklının bir köşesinde.

Herkese eşit yaklaşabilesin diye.

Yani kahraman olmak değil sadece mesele.

Asıl mesele, takım olabilmekte.


T-TAKIMI KAHRAMANLARIT-TAKIMI KAHRAMANLARI'NIN TEMEL DEĞERLERİ

Adalet Duygusu ve Dürüstlük

•    Bütün çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunar ve adil şekilde davranırız.
•    Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi, dürüstlük, adalet ve güven üzerine kurarız.
•    Sözlerimizde ve davranışlarımızda doğru, açık ve tutarlıyız.
•    Herkesin düşüncesini ifade etmesine teşvik ederiz.


Şeffaflık

•    Açık iletişim içinde çalışırız.
•    Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşırız.
•    Geri bildirim kültürü ile çalışırız.
•    Sorgulama kültürü ile fikirlerimizi paylaşırız.


Bağlılık

•    Yüksek motivasyon ile çalışmayı sağlarız.
•    Başarıyı teşvik eder, ödüllendiririz.
•    Birbirimize destek oluruz.
•    Güçlü ve öğrenen bir organizasyonun parçasıyız.


Sorumluluk

•    Risk gördüğümüz ortamların oluşmasına izin vermeyiz.
•    Etik değerler ve ilkeler çerçevesinde davranırız.
•    Bütünsel sorumluluk ile görevimizi yaparız.
•    Sözlerimizin, davranışlarımızın sonuçlarını öngörür, sorumluluğunu taşırız.


Sürekli Gelişim

•    Bilim ışığında araştırır, sorgularız.
•    Değişimi takip ederek parçası oluruz.
•    Ekip arkadaşlarımızın potansiyellerini ve değer yaratmalarını destekleriz.
•    Kendimizi sürekli yeniler, geleceğe hazırlarız.


Ekip Çalışması

•    Global bir ekibin parçası olarak aynı hedef için birlikte çalışırız.
•    Fikir, teknoloji ve yetenekleri paylaşır hedefe ekip olarak ulaşırız.
•    Bireysel ve ekip olarak birbirimize güveniriz, sorumluluğu paylaşırız.
•    Zorluklardan yılmayız, birbirimizden öğreniriz.


İnsana ve Doğaya Saygı

•    Birbirimize önem veririz.
•    Farklılıklara saygı ile yaklaşırız.
•    Çevreye ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarımızın bilincinde çalışırız.
•    İlişki ve iletişimimizi saygı çerçevesinde kurarız.