λ (W/mK) Isıl İletkenlik Katsayısı

Isıl iletkenlik katsayısı, lambda (λ), bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar ilettiğini ifade eder.

Isıl iletkenlik katsayısı W/mK birimi, ısı yalıtım malzemesinin birbirine dik 1 m mesafedeki, 1 m2’lik yüzeyi arasından, sıcaklık farkı 1℃ olduğunda geçen ısı miktarıdır.

Bir malzemenin ısıl iletkenlik değeri ne kadar küçükse ısıyı o kadar az iletir. Yani ısı yalıtım malzemelerinde bu değer küçüldükçe malzemenin ısı yalıtım performansı da o kadar artar (Şekil 1). Isıl iletkenlik değeri, malzeme kalınlığıyla birlikte, yapıların ısı yalıtım projelerinin hazırlanmasında kullanılır.

U (W/m2K) Isıl Geçirgenlik Katsayısı

Isıl geçirgenlik katsayısı W/m2K birimi, kalınlığı d (m) olan bir malzemenin paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1K=1℃ olduğunda 1 saatte 1 m yüzeyden dik olarak geçen ısı miktarıdır. U değeri, malzemelerin ısıl iletkenlik katsayısı (λ) ve ısı geçiş yönündeki kalınlığına bağlıdır.

Isı geçirgenlik katsayısı ne kadar küçükse, ısı kaybı da o kadar az olur. U değeri metrekaredeki enerji kaybıdır. Enerji birim fiyatı ile yapı yüzey alanı ve U değerlerinin çarpımı, basit bir yaklaşımla enerji kaybından doğan maddi kaybı gösterir.

R (m2K/W) Isıl Geçirgenlik Direnci

Isıl geçirgenlik direnci R değeri, bir yapı malzemesinin ısı geçişine göstermiş olduğu dirençtir. Yapılan ya da yapılacak uygulamanın performansını değerlendirmek için ısıl geçirgenlik direncinin de (R) hesaplanması gerekmektedir.

Isıl geçirgenlik direnci, ısıl geçirgenlik katsayısının aritmetik olarak tersidir. Bir yapı elemanının binadaki kendi konumuyla ilgili termal kalitesinin bir ölçüsüdür.

Yalıtım uygulamalarının amacı, U değerinin olabildiğince azaltılmasıdır. R değerinin büyütülmesi, U değerinin aşağıya inmesini sağlayacaktır. R değerini artırmak için ya levha kalınlığının artırılması ya da ısı iletim katsayısının küçültülmesi gerekir.