Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulaması

Teknosistem ısı yalıtım levhalarının yapıştırılması ve dübellenmesi işlemlerinden sonra ilk kat yüzey sıvası uygulaması yapılır. Hazırlanan Teknosistem sıva harcı, çelik mala yardımıyla yüzeye eşit miktarda homojen olarak uygulanır (Şekil 1). Yüzey sıvasının uygulama kalınlığı her bir katta en fazla 2 mm olmalıdır.

Donatı filesi, henüz kurumamış ilk kat yüzey sıvasının üzerine, yukarıdan aşağıya doğru bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasından tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Birleşim yerlerinde donatı filesi, her zaman 10 cm üst üste bindirilerek uygulanmalıdır (Şekil 2).

İlk kat sıva harcı kurumadan, hava sıcaklığına göre en az 3-4 saat sonra, ikinci kat sıva harcı uygulanır. Uygulama sırasında donatı filesinin yerinden kaymasını veya ilk kat sıva harcı içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıva harcının hafifçe suyunu atması beklenerek ikinci kat sıva harcı uygulaması tamamlanır (Şekil 3). Böylece yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olur.

Sıva Harcı Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesi Uygulaması