Uygulama Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Mantolama uygulaması, +5°C ile +30°C sıcaklık aralığında yapılmalıdır.

  • Uygulamaya başlamadan önce bina üzerindeki cam, ahşap, vb. yapı elemanları kirlenmeye ve zarar görmeye karşı korunmalıdır.

  • Binanın geneli ve mantolama yapılacak yüzey nemli olmamalı, döşeme şapları, iç ve dış duvar sıvaları kurumuş olmalıdır.

  • Tüm uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltacak kalıntılar içermemeli yağdan arındırılmış ve tozsuz olmalıdır.

  • Mantolama yapılacak yüzeyde topraktan yukarı yönde ilerleyen nem olmamalı, toprağın minimum 30 cm üzerine kadar çıkacak şekilde su yalıtım uygulaması tamamlanmış olmalıdır.

  • Bina cephesinde mevcut kaplamaların (astarlar, boya ve eski sıvalar) dayanıklılığı kontrol edilmeli, gerekirse sökülmelidir. Çatlak ya da kabarıklıkların tamiratı yapılmalı, sağlam bir zemin elde edilmelidir.

  • Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzeyde 2 cm’yi geçen eğrilikler varsa, uygulama öncesi kaba sıva ile düzeltilmelidir.

  • İklim şartları göz önüne alınarak cephe, güneş, yağmur ve rüzgardan korunduktan sonra uygulama yapılmalıdır.

  • Cephedeki yağmur olukları, kablolar, vb. mantolama sisteminin üzerine alınmalı ve minimum 6 - 7 cm uzakta kalacak şekilde yerleştirilmelidir.

  • Uygulamanın ve çalışma güvenliğinin sağlanması için mantolama sistemi malzemeleri deforme olmayacak şekilde, kuru ve serin bir ortamda depolanmalıdır.